HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Burnout en leiderschap

Geplaatst op 2.7.2010

Persoonlijkheid speelt grotere rol bij burnout dan leiderschap

 
Dit blijkt uit het proefschrift van Les Graham die op 17 maart 2009 is gepromoveerd aan de universiteit van Utrecht: "Individuele persoonlijkheid is belangrijker voor de ontwikkeling van burnout dan de relatie met de leidinggevende.

Echter ook het samenspel tussen beide factoren kan van doorslaggevende invloed zijn. Daarnaast draagt ‘beroepszelfvertrouwen’ (de mate waarin personen in hun beroep met zelfvertrouwen opereren) in grote mate bij aan de reductie van burnout."

Burnout gaat gepaard met hoge kosten voor individu en organisatie. Het voorkomen ervan is voor beide partijen dan ook van cruciaal belang. Leidinggevenden moeten daarom de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling en instandhouding van hoogwaardige relaties met hun ondergeschikten, meent Graham. Zij moeten beseffen dat tijdige, positieve terugkoppeling van essentieel belang is. Anderzijds moeten individuele werknemers op hun beurt beter gebruik maken van beschikbare informatie om het risico op burnout te vermijden" (Bron: Universiteit van Utrecht).

HPHC biedt in haar training "Het voorkomen van psychische klachten in een professionele organisatie" de manager inzicht in hoeverre de verschillende karakterstructuren gevoelig zijn voor het ontwikkelen van psychische klachten. Met name het in een vroeg stadium leren herkennen van psychische klachten bij professionals en het investeren in de relatie leidinggevende en werknemer staan bij deze training centraal. Doel: voorkomen van psychische klachten of het vroeg signaleren van die klachten bij werknemers om zo uitval te voorkomen. Een goed voorbeeld van secundaire preventie van Het Preventiemodel van HPHC.
 
 

Geplaatst in: