HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Mkb lijkt ziekteverzuim te onderschatten

Geplaatst op 25.11.2010 door HPHC

Gebrek aan beleid kost bedrijven duizenden euro’s per jaar 

"Binnen mijn bedrijf valt het ziekteverzuim best mee". Dat denken ondernemers in de zakelijke dienstverlening vaak ten onrechte, blijkt uit onderzoek in opdracht van Delta Lloyd. 81% lijkt het eigen verzuim te onderschatten en loopt daardoor jaarlijks veel geld mis.

Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om zo’n 23.000 bedrijven die gemiddeld bijna vierduizend euro per jaar zouden kunnen besparen als ze meer aandacht zouden besteden aan het verzuimbeleid.

Wel problemen, nauwelijks aanpak

Meer dan de helft van de mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening zegt problemen te hebben door ziekteverzuim, maar slechts een kwart van hen probeert het verzuim ook echt aan te pakken. Deze sector wijst de werknemers het minst op gezondheidsrisico’s, Bouw en Industrie doet dat het meest. De sector Horeca en Detailhandel besteedt het minst aantal uren aan verzuimbeleid.    

Grootste klachten en beste smoezen

Een veelgehoorde klacht onder mkb´ers is dat vervanging van zieke werknemers vaak moeizaam verloopt. Ook zien ze op tegen de administratieve rompslomp en werken arbodiensten volgens hen vaak ook niet mee. Daarnaast melden sommige werknemers zich wel erg makkelijk ziek. De vraag naar de beste smoes leverde dingen op als 'mijn koe moest bevallen', 'ik ben in de gracht gefietst' en 'ik werd ziek door alle gratis drank op het personeelsfeest'.

In Nederland kost het ziekteverzuim het mkb in totaal 224 miljoen euro per jaar.

 ‘HPHC helpt u bij een effectieve no-nonsense aanpak!’

Bron: Delta Lloyd


Geplaatst in:

Meeste personeel enthousiast maar niet "zen"

Geplaatst op 25.11.2010

Bijna de helft ervaart meer stress dan vorig jaar

 
De meeste mensen binnen het bedrijfsleven zijn enthousiast over hun werk maar ervaren tegelijkertijd vaak toch veel stress. Dat blijkt uit de Zen Barometer van HDP & AristA onder zo’n duizend werkgevers en werknemers.

Volgens het onderzoek is 75% van de werknemers zeer te spreken over zijn/haar baan. Het management scoort nog hoger: 90% van de hr-managers en bedrijfsleiders zegt enthousiast te zijn. Deze groep ervaart echter ook de meeste spanning tijdens het werk: 68% noemt het stressniveau erg hoog, tegen zo’n 50% van de werknemers. Toch menen de meeste ondervraagden de stress de baas te kunnen blijven.

Stressfactoren

De meeste mensen voelen zich dus prettig in hun werkomgeving. Dat komt volgens het onderzoek onder meer door de mogelijkheid tot ontplooïng en het opdoen van sociale contacten. Toch kan een werkomgeving ook aan de basis liggen van een bepaalde psychosociale druk, bijvoorbeeld als iemand zich moeilijk kan aanpassen. Het werkritme, de hoeveelheid werk en mentale druk worden door alle ondervraagden genoemd als de drie belangrijkste oorzaken van stress.

Risicoanalyse

Uit het onderzoek blijkt verder dat stress op het werk toeneemt: 44% van de werknemers en werkgevers zeggen meer stress te ervaren dan vorig jaar. De helft van de bedrijven houdt zich bezig met manieren om stress tegen te gaan, maar vaak is het niet goed duidelijk waar de knelpunten zitten. Slechts 10 procent van de ondervraagde bedrijven voert een risicoanalyse uit.

‘Meer weten over stressreductie? Vraag het HPHC!’

 

Bron: HDP & Arista

Geplaatst in:

"Ziekteverzuim kan fors omlaag"

Geplaatst op 23.11.2010

Lijnmanager speelt cruciale rol

Bedrijven kunnen nog een flinke winst behalen in het terugdringen van ziekteverzuim. Met beter beleid kan het verlies aan werkuren tot tachtig procent omlaag. Dat blijkt uit onderzoek door het Britse XpertHR onder 114 werkgevers.

In het terugdringen van ziekteverzuim speelt vooral de lijnmanager een rol: deze moet actief aan de slag met bijvoorbeeld ziekteverzuimgesprekken. Daarin moet een antwoord worden gevonden op de vragen waarom iemand niet naar zijn werk komt en wat er samen aan kan worden gedaan.

Ondersteuning

Uit het onderzoek van XpertHR blijkt dat 70% van de bedrijven die actief aan de slag zijn gegaan met hun beleid duidelijk minder te maken krijgen met ziekteverzuim. Om ervoor te zorgen dat de manager bereid is om zich meer te richten op ziekteverzuim, moet er volgens het onderzoek een helder en meetbaar beleid zijn ontwikkeld door de HRM-afdeling waarop de manager kan terugvallen. Ook is het van belang dat managers geregeld worden getraind met voorbeelden uit de praktijk.

Effectiviteit

Bijna zestig procent van de organisaties noemt het eigen beleid in het onderzoek ‘redelijk effectief’. Slechts 25% geeft aan er zeer tevreden mee te zijn.

 ´train de managers met HPHC´

Bron: XpertHR


Geplaatst in: