HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

COLUMN | Moet alcohol-verslaafde medewerker zelf bewijzen dat hij nuchter is?

Geplaatst op 5.6.2012
Door: Mariska Aantjes
Arbeidsrechtadvocaat
 
Wanneer een bedrijf een aan alcohol verslaafde werknemer via de rechter wil ontslaan, komt hij vaak van een koude kermis thuis. Er zijn talloze uitspraken waarin de kantonrechter het ontbindingsverzoek niet-ontvankelijk verklaarde omdat hij de alcoholverslaving aanmerkt als een ziekte. Een recent arrest van het Gerechtshof Den Bosch laat zien dat het ook anders kan.

Een 22-jarige expeditie-medewerker werd op 30 december 2011 op staande voet ontslagen nadat hij voor de zoveelste keer onder invloed van alcohol op het werk kwam. Hij was al vele malen gewaarschuwd voor te laat komen en vanwege het onder invloed van alcohol en/of drugs op het werk verschijnen. Ook was hij met medewerking van zijn werkgever in een kliniek opgenomen geweest om van zijn verslaving af te komen. In het bedrijfsreglement stond dat het verboden is alcohol en drugs op het werk te nuttigen. Volgens de kantonrechter te Apeldoorn kon het bedrijf daar geen beroep op doen omdat de medewerker al alcohol had genuttigd op het moment dat hij het bedrijfspand betrad. Verder vindt de kantonrechter dat de straffen van de werkgever ‘geen adequate reacties’ zijn op het gedrag van de medewerker dat door een ziekte is veroorzaakt. Zo heeft de werkgever de bedrijfsarts niet om advies gevraagd. De kantonrechter wijst het voorwaardelijk ontbindingsverzoek van de werkgever dan ook af wegens het opzegverbod tijdens ziekte. Hij wijst erop dat alcohol- en drugsverslaving wordt aangemerkt als ziekte in de zin van de wet.

Hoe anders oordeelde het Gerechtshof te Den Bosch op 15 mei 2012 in een soortgelijk geval. Daar ging het om een werknemer van Mercedes Benz die op staande voet was ontslagen nadat hij onder invloed van alcohol niet meer in staat bleek zijn werkzaamheden goed uit te voeren. Zo bleek hij luid te schreeuwen toen zijn muis het niet meer deed, maar moest deze simpelweg in de computer worden gestoken. Verschillende collega’s van de werknemer hebben als getuige verklaard dat hij zich die dag vreemd gedroeg, wartaal uitsloeg, waggelend liep en naar alcohol rook. Mercedes Benz heeft de man hierop verzocht naar huis te gaan. De werknemer ontkende echter dat hij alcohol had genuttigd. Het Gerechtshof oordeelt dat de man, omdat hij eerder waarschuwingen had ontvangen, had moeten begrijpen dat hij een serieus risico liep om te worden ontslagen. Hij had er dus belang bij te bewijzen dat hij niet onder invloed was. Het Gerechtshof vindt dat de man zich maar had moeten laten onderzoeken door een bedrijfsarts of zijn eigen huisarts of minstens op de dag zelf bloedmonsters had moeten laten afnemen. Dat hij dat niet heeft gedaan, ligt in zijn risicosfeer. De man is dan ook terecht op staande voet ontslagen.
Kortom, de eerdergenoemde kantonrechter meent dat de werkgever de bedrijfsarts had moeten inschakelen om de verslaafde werknemer te helpen maar het Gerechtshof beslist in een soortgelijk geval dat het inschakelen van de bedrijfsarts op de weg ligt van de werknemer. Die moet bewijzen dat hij niet onder invloed van alcohol op het werk verschenen was. Dit is een grote verschuiving van de verantwoordelijkheid van de werkgever naar de werknemer. In mijn ogen ook een nuchtere.
 
 

Geplaatst in: COLUMN