HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

Efficiënte verzuimadministratie is essentieel

Geplaatst op 9.3.2013

Uitgelicht: Modernisering Ziektewet

Met ingang van 1 januari 2014 worden werkgevers afgerekend op de lasten als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers met een tijdelijk dienstverband. Verzuim- en schadelastbeperking is financieel gezien essentieel: hoe minder instroom in ZW en WGA hoe minder kosten.

Het is belangrijk om inzicht te krijgen en te houden in het bestand van werknemers met een tijdelijk dienstverband en hierover een goede administratie vanaf 2010 bij te houden en een dergelijke administratie structureel in te bedden in het beleid. Want tijdelijke werknemers in 2010 die in 2012 zijn ingestroomd in de WGA zijn vanaf 2014 bepalend voor de gedifferentieerde premie WGA zoals die door het UWV op basis van de gegevens berekend wordt. Hou ook bij of werknemers een No-Risk-status hebben: zij kunnen niet door het UWV aan de werkgever worden toegerekend. Duidelijkheid naar de tijdelijke werknemers is belangrijk: maak afspraken en leg de contactgegevens vast in verband met eventuele latere re-integratie. Afhankelijk van de sectorpremie per 2014 kan het financieel en organisatorisch interessant zijn om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden; laat u informeren over de mogelijkheden en de consequenties.
 
 Lees meer in ons "Dossier Modernisering Ziektewet"

In twee stappen naar Wet beperking ziekteverzuim vangnetters

Geplaatst op 7.3.2013

Uitgelicht: Modernisering Ziektewet

De overheid heeft ervoor gekozen om werkgevers nu ook financieel verantwoordelijk te maken voor de instroom in ZW en WGA van flexwerkers. De werkgeversprikkels voor ZW en WGA voor flexwerkers (WGA-flex) worden in twee stappen geïntroduceerd.   
 
De eerste stap is in 2014: voor grotere werkgevers wordt in de bestaande hybride en publieke verzekeringsstelsels voor ZW en WGA-flex individuele premiedifferentiatie geïntroduceerd. De premievaststelling in het publieke stelsel is dus afhankelijk van de grootte van de werkgever: een werkgever met een loonsom van minder dan circa 300.000 euro betreft een kleine werkgever, voor hen wordt een sectorpremie gehanteerd. Een middelgrote werkgever met een totale loonsom tussen circa 300.000 en drie miljoen euro krijgt te maken met deels een sectorpremie, deels een individuele premie. En werkgevers met een loonsom boven de drie miljoen krijgen een individuele premie. Voor de WGA-premie 2014 is de instroom in de WGA van 2012 bepalend. Dit geldt dus alleen voor (middel)grote werkgevers, aan kleine werkgevers wordt deze niet doorberekend. Vanaf 2016 krijgt men te maken met een gecombineerd WGA-stelsel. Werkgevers kunnen kiezen voor een publieke verzekering met premiedifferentiatie bij het UWV, of ze kunnen eigenrisicodrager worden voor hun totale WGA-lasten en zich privaat verzekeren.   
 
  Lees meer in ons "Dossier Modernisering Ziektewet"

Modernisering Ziektewet: De noodzakelijkheid van een nieuwe wet

Geplaatst op 5.3.2013

Uitgelicht: Modernisering Ziektewet

 
De overheid is al meer dan vijftien jaar bezig om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Dat lukt goed voor vaste werknemers. Zo niet bij de zogenoemde vangnetters. Zij zorgen voor meer dan de helft van de instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), terwijl ze nog niet eens twintig procent van het verzekerdenbestand uitmaken. Volgens de overheid moeten zowel werkgevers als deze werknemers, evenals de uitvoerende instanties geprikkeld worden om dit te veranderen. Daarom is de ‘Wet beperking van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ in het leven geroepen. 
 
Het probleem zit bij zieke werknemers met een beëindigd tijdelijk contract, zieke oproepkrachten, uitzendkrachten en werklozen, en zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd. Zij vertonen een gemiddeld langer ziekteverzuim, vervallen van de ene uitkering in de andere en hebben een zwakke plek op de arbeidsmarkt. Daarom moeten er volgens de overheid meer prikkels komen voor de ziektewet-gerechtigden, werkgevers en uitvoerders.
 
 Lees meer in ons "Dossier Modernisering Ziektewet".