HPHC = Samenwerken

HPHC werkt samen met uw medewerkers, leidinggevenden en HR professionals. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.
Vragen? Bel of mail ons.
Vragen? Bel 088 222 5777 of
mail ze via het contactformulier 

CDA: Snel recht op flexibel werken

Geplaatst op 13.9.2011

Werkgevers moeten het recht op flexibel werken in hun CAO opnemen. Regeringspartij CDA en GroenLinks willen dat daarvoor de wet wordt veranderd. Werknemers moeten binnen twee jaar zelf kunnen bepalen wanneer en waar hij werkt, zodat z’n baan beter aansluit op zijn privéleven.

Volgens de partijen moet de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) worden omgevormd tot een echte wet Flexibel Werken. Iedere werknemer in Nederland zou zo de mogelijkheid moeten krijgen om een verzoek in te dienen bij zijn werkgever om flexibel te kunnen werken, waardoor werk en zorg bijvoorbeeld beter gecombineerd kan worden. "De werknemer krijgt bovendien zelf meer zeggenschap over zijn werkplek en werktijden", aldus het CDA. Nu bestaat er in de WAA nog alleen de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor aanpassing van de arbeidsduur voor bijvoorbeeld verlof.

Grote behoefte

"De komende jaren worden voor de samenleving grote arbeidsmarkttekorten verwacht in onder andere de zorg en het onderwijs. Om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen is het van belang dat iedereen die kan werken, naar vermogen bijdraagt. Er bestaat ook een grote  behoefte onder werkenden om flexibel te kunnen werken. Meer zeggenschap over de werktijden en de mogelijkheid (deels) thuis te werken is een belangrijke voorwaarde voor veel Nederlanders om meer uren te willen werken", zeggen de partijen. Van de werkende vaders met jonge kinderen wil driekwart gebruikmaken van flexibele werktijden. Dit wordt echter vaak niet met de werkgever besproken. In 80 procent van de CAO’s worden zaken als flexibel werken en thuiswerken genoemd, maar in slechts 16% van de CAO’s worden concrete afspraken gemaakt over flexibele werktijden.  

In het wetsvoorstel dat de partijen hebben ingediend wordt ook geregeld dat werknemers nieuwe verzoeken over de manier van werken vaker kan indienen en dat de werkgever wordt verplicht sneller te reageren. De wet geldt volgens de partijen ook voor kleine werkgevers.

HPHC is een arbodienst met gecertificeerde bedrijfsartsen die u helpen antwoord te vinden op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé. Samen zorgen we voor uw grootste kapitaal: uw mensen.

 Bron: CDA 


Personeelstekort dreigt, ondanks recessie

Geplaatst op 18.10.2010 door HPHC

"Werkgevers zitten in een spagaat"

 
Werkgevers moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk personeel vasthouden. Nu is er weliswaar nog sprake van economische recessie en oplopende werkloosheid, maar binnen een paar jaar dreigt er een tekort aan personeel. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Berenschot onder 800 HR-professionals.
 
“Werkgevers in Nederland zitten in een spagaat”, zegt onderzoeker Hans van der Spek van adviesbureau Berenschot op radio 1. “Werkgevers zijn enerzijds druk bezig met het afslanken van het personeelsbeleid, terwijl ze aan de andere kant beseffen dat er een tijdbom tikt.” Binnen vier à vijf jaar gaat die tijdbom af, is de verwachting.
 

Spannend

Volgens Van der Spek ontstaat er medio 2015 een behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt. “Bedrijven moeten zich nu al afvragen: hebben we voldoende medewerkers om de krapte te vullen straks? Dat wordt spannend.” En lastig. Veel bedrijven hebben het op dit moment moeilijk vanwege de economische recessie en zien zichzelf genoodzaakt mensen te ontslaan. Toch is het volgens Van der Spek goed dat men zich bewust is van het probleem. “Ook in de politiek zie je dat terug. Het onderwerp wordt benoemd in het regeerakkoord en in de troonrede.”
 
De trend wordt nu al langzaam zichtbaar. Dit jaar geeft een kwart van de ondervraagden aan problemen te ondervinden bij het invullen van vacatures, voor het komende jaar stijgt dit aantal tot 32%. HR-professionals verwachten vooral moeilijkheden in ICT techniek & onderhoud en financiële zaken.
 

Flexibel beleid

Het is daarom belangrijk volgens van der Spek om actief aan de slag te gaan met een flexibel personeelsbeleid. Samen met werknemers bekijken hoe het bedrijf door de crisis kan worden geloodst. Een werknemer die zijn baan kan behouden als hij vakantiedagen inlevert, bijvoorbeeld. Maar het is niet alleen aan de werkgevers en werknemers volgens Van der Spek. “Ik hoop van ganser harte dat de politiek op dit gebied concreter actie gaat ondernemen.”
 
 
Bronnen: www.performa.nl, radio 1

Geplaatst in: Arbeidsmarkt

Verzuimcijfers Nederland 2009

Geplaatst op 14.4.2010 door HPHC
In 2009 is het ziekteverzuim in Nederland over alle branches gelijk gebleven in vergelijking met 2008 namelijk 4,3%. Het verzuim is in de achterliggende jaren stabiel rond de 4,4% en 4,3%.
 
Ook per branche zijn er geen grote verschuivingen geweest in verzuimpercentages ten opzichte van voorgaande jaren. Het hoogste verzuim in 2009 wordt opnieuw gezien in het "openbaar bestuur". Het verzuim onder de ambtenaren is in 2009 5,3% in 2008 was dit 5,6%. Het laagste verzuim wordt gezien in de "horeca" met een gemiddelde van 3,0% over 2009.
 
Bron: CBS

Geplaatst in: Arbeidsmarkt