Disclaimer HPHC

De kleine lettertjes bij het gebruik van de site van HPHC.

Maatwerk Arbodienst

U krijgt van uw huidige arbodienst niet de ondersteuning die u nodig heeft? In moeilijke dossiers blijft de terugkoppeling vaag en krijgt u niet het advies waar u en uw medewerker mee verder komen?
 
Dan is het tijd om over te stappen naar HPHC. Wij doen graag zaken met bevlogen werkgevers!

Het gaat om mensen!

Goed HR-beleid richt zich op ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé en hoe een talent zich kan ontwikkelen. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Gezonde mensen. Gezond bedrijf.

HPHC helpt uw werknemers fit en in balans te blijven. Want gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Dat is ons uitgangspunt. Healthy People Healthy Company.

Disclaimer HPHC | Healthy People Healthy Company


 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van HPHC bv. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 

Beperking voor persoonlijk en niet commercieel gebruik

De website van HPHC bv is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te kopiëren, te verveelvoudigen, distribueren, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken over te dragen of te verkopen.
 

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle getoonde informatie op de website van HPHC bv wordt met zorg door HPHC bv samengesteld doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de informatie die te vinden is op de website van HPHC bv - al dan niet door derden aangeboden - kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. HPHC bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De inhoud die de bezoeker van de site leest kan alleen op eigen verantwoordelijkheid en risico aangewend worden.
 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij HPHC bv. Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij HPHC bv en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van HPHC bv en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij HPHC bv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De eerder genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) -personen die toegang krijgen tot de site van HPHC bv. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van HPHC bv.
 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
 

Links naar informatie van HPHC.nl

Het is toegestaan om op andere websites links op te nemen die verwijzen naar informatie op www.HPHC.nl. Wel dient hierbij duidelijk aangegeven te worden dat de link verwijst naar www.HPHC.nl. Het is hierbij niet toegestaan om de site van HPHC of een deel daarvan op te nemen in andere site waarmee de "Look&Feel" van HPHC wordt aangetast.