Corona-protocol bedrijfsgeneeskundig spreekuur

Onze bedrijfsgeneeskundige spreekuren gaan zo veel mogelijk door, wij doen dit door middel van beeldbellen. Beeldbellen met WeSeeDo De medewerker krijgt voorafgaand aan het spreekuur een mail met een link naar de ‘virtuele’ wachtkamer. Op de tijd dat de afspraak met...

Corona-protocol rijbewijskeuring

Om een rijbewijskeuring veilig uit te kunnen voeren zijn de volgende maatregelen van toepassing: Wat doen wij? De deurknoppen zijn schoon gemaakt . Het tafelblad en het onderzoeksmateriaal is schoon gemaakt. Wij plannen de keuringen met meer tijd ertussen zodat de...

Een gezonde werkplek tijdens de zomerhitte

Zomerse temperaturen: op een vrije dag is het genieten aan het water, in de tuin of op het strand. Maar wanneer er moet worden gewerkt, kan de hitte je behoorlijk opbreken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een aantal richtlijnen voor hete...

De nieuwe Arbowet: wat is er veranderd?

Samen zorgen voor een gezonde, veilige werkplek. Dat staat centraal in de vernieuwde Arbowet die per 1 juli 2017 is ingegaan. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij het voorkomen van ziekte en verzuim. Zo is het nu makkelijker om naar de bedrijfsarts te...

Verschuiving van verantwoordelijkheden door Modernisering Ziektewet

De ‘Wet beperking van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’. Dat is de naam van de nieuwe wet die per januari 2013 in werking is getreden ter modernisering van de ziektewet. De naam dekt de lading: het is de bedoeling om het ziekteverzuim en de...

Arbo-arts of bedrijfsarts? De verschillen op een rij

Wat is nu precies het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts? De termen bedrijfsarts en arbo-arts lijken voor hetzelfde te worden gebruikt, namelijk voor een arts die je inzet bij het vormgeven van het gezondheidsbeleid binnen een organisatie. Daaronder...