Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vooral gedaan als medewerkers langere tijd geheel of gedeeltelijk verzuimen. Het onderzoek is onafhankelijk en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde professional, de zogenoemde Register-Arbeidsdeskundige, die bekijkt waar het knelt. Het onderzoek duurt twee tot zes weken.

Re-integratie

De arbeidsdeskundige bekijkt onder meer of de medewerker binnen het bedrijf kan re-integreren. Het onderzoek is een belangrijk onderdeel van het re-integratiedossier dat het UWV beoordeelt bij een WIA-aanvraag.

Subsidies

Als uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan een arbeidsdeskundig onderzoek inzicht geven in de mogelijkheid tot subsidie. De arbeidsdeskundige gaat na of er veranderingen aan de werkplek nodig zijn, waardoor u mogelijk recht heeft op financiële ondersteuning.

Overige aspecten

De arbeidsdeskundige begeleidt u ook bij overige aspecten, zoals het bepalen van de loonwaarde van aangepaste werkzaamheden, de kosten van verzuim en praktische vragen over de ziektewet.

 

Het arbeidsdeskundig onderzoek in het kort

  • Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt het voorkomen van een loonsanctie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
  • Het verkort re-integratietrajecten, doordat snel duidelijk is welke mogelijkheden er zijn
  • Het onderzoek geeft inzicht in de subsidiemogelijkheden

We helpen je graag met een arbeids-deskundig onderzoek