Preventief Medisch Onderzoek

Uw werknemers zijn gezond en dat wilt u graag zo houden. Het is belangrijk om te weten welke risico’s er zijn. Werkt uw personeel veilig en bevlogen? Zijn er adviezen te geven met betrekking tot de lifestyle van uw medewerkers? Zijn er werkgebonden risico’s? Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van HPHC spoort eventuele knelpunten vroegtijdig op en is daarom een krachtig middel om ziekte en daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

HPHC voert het PMO uit met partner &NIPED. Het onderzoek is wetenschappelijk onderbouwd en biedt helder advies aan zowel werkgever als werknemer. Het traject is AVG-proof en wordt begeleid door een geregistreerde bedrijfsarts van HPHC.

Meer weten over ons Preventief Medisch Onderzoek

PMO voor werkgevers

U ontvangt een macro-rapportage waarbij u zicht krijgt op de werkomstandigheden die verbeterd kunnen worden. Zo krijgt u inzicht in de dagelijkse arbeidsgerelateerde risico’s. Ook wordt duidelijk of er sprake is van een verhoogde kans op uitval. De gegevens worden zo gepresenteerd dat ze niet herleidbaar zijn tot een individuele medewerker.
Met het nieuwe inzicht kunt u samen met HPHC een effectief en gericht gezondheidsbeleid ontwikkelen voor zowel de korte als de lange termijn. Dat gebeurt mede op basis van het door HPHC ontwikkelde Preventiemodel©.

PMO voor werknemers

Uw medewerkers vullen de online vragenlijsten in en doen thuis zelfstandig het onderzoek met de Checkbox die gestuurd wordt. Er kan ook een zogenaamd Checkpoint ingericht worden op het werk. Medewerkers staan even stil bij hun gezondheid. Voel ik me goed? Wat voor effect heeft mijn lifestyle op mijn werk? En andersom? Wanneer ben ik in balans? Werknemers leren hoe ze gezond(er) kunnen leven en werken en krijgen een motiverend advies op maat.

Blijkt iemand ongezonder dan gedacht? Of loopt hij een verhoogd risico op uitval? Dan volgt een consult met de bedrijfsarts van HPHC om te bepalen hoe klachten snel tot het verleden kunnen behoren. Een medewerker kan bijvoorbeeld klachten ervaren door een minder goed zicht. Dan wordt een beeldschermonderzoek uitgevoerd. Uw medewerker ontvangt dan direct de uitkomst van dit onderzoek.

PMO in het kort:

  • Positive Return on Investment [1] [2]. Oftewel: investeren in een onderzoek resulteert vaak in kostenbesparing of zelfs winst. Gezond personeel valt minder uit en is productiever
  • 70% van de deelnemers staat na het onderzoek meer open voor een gezondere lifestyle
  • Meer dan 67% onderneemt ook daadwerkelijk actie. Ze zijn duidelijk gezonder en melden zich minder vaak ziek
  • 1 op de 3 mensen heeft een verhoogd gezondheids- en verzuimrisico waarvoor gratis effectieve interventies worden aangeboden [3] [4] [5] [6]
  • Het PMO voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en de laatste wetenschappelijke inzichten
  • Korte doorlooptijd
  • Het onderzoek wordt in sommige gevallen gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar
[1] Atos Consulting.Synergie in de keten van zorg en sociale zekerheid: utopie of realiteit? 2008
[2] Vos de A. Sturen op het PreventieKompas. Gids voor personeelsmanagement 2009
[3] TNO rapport 2007
[4] Colkesen BE. Cardiovascular disease risk reduction with an integrated health risk assessment and health promotion program the PreventionCompass program. Neth. Heart Journal. 2009
[5] Niessen M. Short term reduction in absenteeism after implementation of a personalized prevention and early diagnostics program based on integrated, automated risk profiling & health management. Submitted 2009
[6] Colkesen BE. Individualized stepped care prevention based on voluntary risk profiling; a promising approach to battle the chronic disease burden. ESC Barcelona 2009
[7] Kraaijenhagen RK. Geintegreerde risicoprofilering inclusief de preventieparadox. Prevent 2009

Meer weten over Preventief Medisch Onderzoek