Preventiemodel ©

HPHC biedt een unieke vorm van arbodienstverlening: het Preventiemodel©. Met dit zelf ontwikkelde systeem, gebaseerd op jarenlange praktijkervaring, helpen we u met andere ogen naar uw eigen organisatie kijken. We bieden u niet alleen een helikopterview, maar ook een duurzame oplossing.

Transparante dwarsdoorsnede

In het Preventiemodel© staat het terugdringen van verzuim door het stimuleren van gezondheid centraal. We richten ons daarbij op drie niveaus van gezondheidsmanagement binnen uw organisatie: het primaire, het secundaire en het tertiaire niveau. Door zowel naar het individu als naar het management te kijken, biedt HPHC een transparante dwarsdoorsnede van uw organisatie. Waar liggen kansen? Op welke risico’s moet extra worden gelet?

Concreet en helder

We brengen samen met u helder en concreet in kaart wat u wilt bereiken, zodat de effecten van het Preventiemodel© achteraf meetbaar zijn.

Klik hier om meer te weten over ons Preventiemodel