Maatwerktrainingen

U wilt meer weten over gezondheidsbeleid. Hoe houdt u uw organisatie gezond? Hoe gaat u om met verzuim? Hoe werkt u adequaat aan preventie? Wat is de relatie tussen verloop en verzuim? Waar kunnen managers op letten om psychisch verzuim en overbelasting te voorkomen? Het antwoord op die vragen wordt gegeven in de trainingen van HPHC.

De trainingen zijn ontwikkeld voor verschillende groepen binnen uw organisatie. Voor het MT, managers, HR-professionals, de Ondernemingsraad en overige medewerkers.

De onderwerpen van de trainingen kunnen betrekking hebben op dossiervorming bij re-integratie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, de AVG en het verzuimgesprek. Of op de preventie van psychisch verzuim en overbelasting, met aandacht voor groei, ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie.

Meer praktische trainingen bieden wij voor medewerkers, zoals veiligheid op de werkplek. Daarbij wordt een specifieke behoefte binnen de organisatie uitgelicht, zoals het belang van veilig werken en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens zijn er trainingen voor de inrichting van een beeldschermwerkplek. Zo leiden we een groep medewerkers binnen uw organisatie op die de meest gestelde vragen over het instellen van werkplekken van collegae kunnen beantwoorden.

Maatwerk

  • HPHC formuleert samen met u de opleidingsvraag en de doelstelling van de training
  • De verhouding theorie/praktijk wordt afgestemd op uw deelnemers
  • De deelnemers brengen zelf praktijkvoorbeelden in zodat ze de theorie gericht leren toepassen
  • De deelnemers worden gemotiveerd en begeleid door ervaren trainers en professionals uit het vakgebied
  • Na afloop volgt een uitgebreide evaluatie
  • HPHC kijkt samen met u naar hoe u de opgedane kennis kunt gebruiken in de praktijk

Fijn dat de presentatie erop gericht was een gesprek op gang te brengen. De inhoud gaf een goede verdiepingsslag.

Leuk om te sparren over een aantal thema’s. Daarnaast fijn om de basis als groep door te spreken.

Boven verwachting interessante cursus.

Meer weten over onze Maatwerk
trainingen