Arbodienstverlening op maat

Gezonde werknemers vormen een gezond bedrijf. Daarom helpt HPHC uw werknemers fit en in balans te blijven, met beleid dat past binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u wilt weten wat binnen uw organisatie verzuim veroorzaakt. Of waarom het verzuim laag is, maar het verloop van talent hoog. U werkt samen met de bedrijfsarts toe naar een antwoord op uw vraag.

HPHC denkt verder dan een arbodienst

U wilt hulp bij het vormgeven van uw verzuimbeleid, maar u wilt zelf de regie houden. Niet alles overdragen aan een arbodienst, maar het heft in eigen hand. Daarbij wilt u worden bijgestaan door een professional. Een adviseur die met u meedenkt in de mogelijkheden, voor een duurzame oplossing.

Kwaliteit

Arbodienstverlening is specialistisch werk. Daarom werkt HPHC alleen met geregistreerde bedrijfsartsen en adviseurs. Onze bedrijfsartsen hebben zich na hun studie geneeskunde gespecialiseerd in bedrijfsgeneeskunde. Bovendien beschikken ze over jarenlange ervaring in het veld. Ook onze kerndeskundigen – de arbeids- en organisatiedeskundige, de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist – hebben zich na hun hbo- of universitaire opleiding gespecialiseerd in hun vakgebied.

Op locatie

Om uw bedrijf goed te leren kennen, werken onze bedrijfsartsen en adviseurs zo veel mogelijk bij u op locatie. Zo ontdekken ze uw mogelijkheden in het terugdringen van ziekteverzuim, maar ook uw knelpunten. Is werken op locatie niet mogelijk? Dan kunnen uw werknemers langskomen op ons kantoor in Amersfoort.

Klik hier voor meer informatie!

Betrokkenheid

HPHC is betrokken bij uw organisatie en haar medewerkers. Ook buiten de spreekuren om. Doet zich ineens een probleem voor waarover u graag meteen iemand wilt raadplegen? In spoedgevallen kunt u de bedrijfsarts van HPHC altijd bereiken.

Het Preventiemodel©

Bij een meer complexe problematiek biedt HPHC een unieke vorm van arbodienstverlening: het Preventiemodel©. Met dit zelf ontwikkelde systeem, gebaseerd op jarenlange praktijkervaring, helpen we u met andere ogen naar uw eigen organisatie kijken. We bieden u niet alleen een helikopterview, maar ook een duurzame oplossing.

Alles weten over onze dienstverlening?