Werkplekonderzoek

Tijdens een werkplekonderzoek beoordeelt een van onze deskundigen mogelijke risicofactoren die aanleiding geven tot klachten. Het betreft een individueel onderzoek, waarbij onder meer wordt gekeken naar ergonomische omstandigheden en de manier van werken. Het resultaat is een persoonlijk advies. Hierin staan maatregelen om uitval te voorkomen en risico’s zoveel mogelijk te beperken.

De beste expertise

Werkplekonderzoeken worden uitgevoerd door verschillende professionals. Bij beeldschermwerk zijn er vaak vraagstukken rondom de ergonomie, terwijl vragen over veiligheidsaspecten – zoals de blootstelling aan stoffen, gassen en dampen – eerder spelen bij werk in een laboratorium. Op basis van de vraag wordt gekeken welke deskundige binnen HPHC de beste expertise heeft.

Het werkplekonderzoek

Het onderzoek vindt plaats op locatie: op kantoor, in het laboratorium, in de fabriek. De deskundige houdt een gesprek met uw medewerker en vervolgens worden de werkplek en de werkhouding beoordeeld. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de ergonomische omstandigheden, de fysieke belasting, de atmosferische omstandigheden en de veiligheid.

Op basis van het onderzoek ontvangen werkgever en werknemer ons advies, met een analyse en aanbevelingen ter verbetering van de werksituatie. Als blijkt dat de Arbo-norm wordt overschreden, kijken wij samen met u naar mogelijkheden om het werk aan te passen.

Klik hier voor meer informatie!

Evaluatie

In sommige gevallen is er na het onderzoek nog een evaluatie met uw medewerker. Tijdens deze evaluatie bespreekt de deskundige de effectiviteit van de maatregelen.

 

Het werkplekonderzoek in het kort

  • Het doel van een werkplekonderzoek is het beoordelen van mogelijke risicofactoren die aanleiding geven tot klachten
  • Het persoonlijk advies helpt risico’s te beperken en uitval te voorkomen
  • Het onderzoek geeft inzicht in mogelijkheden tot verbetering
  • Mogelijk wordt het werk aangepast