​Over HPHC

Goed HR-beleid richt zich op de ontwikkeling van mensen. Het vindt een persoonlijk antwoord op de vraag hoe iemand met plezier kan werken en tegelijkertijd fit en gelukkig blijft. Hoe balans kan worden gevonden tussen werk en privé. HPHC zorgt samen met u voor uw grootste kapitaal: uw mensen. En dat ziet u terug in de jaarresultaten.

Maatwerk arbodienstverlening

HPHC is een maatwerk arbodienstverlener. HPHC is zowel ISO 9001:2015 als SBCA gecertificeerd. Daarnaast werken wij alleen met geregistreerde professionals.

Direct contact

Bij HPHC heeft u direct contact. Wilt u een inhoudelijke terugkoppeling of wilt u weten hoe u verder moet, dan belt u de bedrijfsarts of andere deskundige gewoon op de mobiel. Zonder tussenkomst van een telefoniste. U krijgt gelijk antwoord en weet snel waar u aan toe bent.

Regie in eigen hand

HPHC ondersteunt u in het vormgeven van uw verzuimbeleid, maar u houdt de regie in eigen hand. Onze toegevoegde waarde ligt in het helpen bij het oplossen van het probleem, niet in het overnemen ervan. Wij zetten onze kennis in om samen met u te werken aan het wegnemen van belemmerende factoren voor herstel. Zo sluit uw beleid beter aan op de realiteit van de werkvloer en heeft het meer waarde en diepgang dan een standaard beleid dat door een arbodienst geformuleerd wordt.

AVG-proof

AVG-proof werken hoort bij ons vak. Onze ondersteunende systemen zijn ISO-27001 gecertificeerd. Daarnaast richten wij onze aandacht met name op het vlak van werkprocessen, want de grootste kans op een datalek of privacy probleem ligt in de menselijke factor. Waar zaken beter kunnen, of waar mogelijke risico’s zijn, spreken wij elkaar hierop aan.

Bekijk onze rijbewijskeuringen en meld je online aan

Meer weten over HPHC en onze diensten