Wat is nu precies het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts? De termen bedrijfsarts en arbo-arts lijken voor hetzelfde te worden gebruikt, namelijk voor een arts die je inzet bij het vormgeven van het gezondheidsbeleid binnen een organisatie. Daaronder valt het adviseren over preventie maar ook het begeleiden bij de re-integratie van een verzuimende medewerker. Veel arbodiensten gebruiken de term ‘arbo-arts’ ten onrechte, wat voor klanten verwarrend kan zijn. Want er is een wezenlijk verschil tussen de bedrijfsarts en de ‘arbo-arts’.

Iedereen die zich in Nederland arts noemt moet in ieder geval zijn opleiding Geneeskunde hebben afgerond, aangevuld met co-schappen. Dit duurt in totaal zes jaar. Dit zijn de zogenoemde basisartsen.

De meeste artsen specialiseren zich na hun artsenopleiding in bijvoorbeeld chirurgie, interne geneeskunde of oogheelkunde. Deze aanvullende opleidingen duren nog eens vier jaar, soms met extra specialisaties zes jaar. De opleiding tot bedrijfsarts is ook een specialisatie. Bedrijfsartsen zijn dus specialisten.

Nascholing

Arbo-artsen zijn basisartsen. De titel suggereert dat ze verstand hebben van arbogerelateerde zaken, maar dat is geen vereiste. De arbo-arts heeft zich in ieder geval niet gespecialiseerd tot bedrijfsarts, staat niet geregistreerd als specialist en hoeft geen nascholing te volgen. Ook wordt de arbo-arts in tegenstelling tot de bedrijfsarts niet getoetst op kennis en kunde door de visitatie van de beroepsvereniging NVAB en neemt in de meeste gevallen niet deel aan intercollegiale toetsing. Geregistreerde bedrijfsartsen zijn hiertoe verplicht.

Het verschil tussen een bedrijfsarts en een basisarts die zich arbo-arts noemt is dus vier jaar aan opleiding, nascholing, visitaties vanuit de beroepsgroep en intercollegiale toetsing en overleg.

Als werkgever wilt u kunnen vertrouwen op een specialist. Iemand die aantoonbaar verstand van zaken heeft, bijvoorbeeld over preventie, gezond ondernemen, re-integratie en over hoe om te gaan met het UWV. Iemand die weet hoe je een loonsanctie kunt voorkomen. Een bedrijfsarts heeft die kennis in huis, veel arbo-artsen hebben dat niet. Het is daarom raadzaam om te kiezen voor een geregistreerde bedrijfsarts, zodat u zeker weet dat uw arbobeleid effectief is en conform alle wet- en regelgeving.

Wereld op zijn kop

Sommige arbodiensten zetten basisartsen graag in vanwege hun lagere tarieven. Ze kunnen goedkoper zijn omdat ze niet hebben geïnvesteerd in opleiding en nascholing. Aanvullende opleidingen kosten namelijk veel tijd en geld. Tegelijkertijd betaalt u als werkgever het volle pond, ongeacht of er een bedrijfsarts of arbo-arts wordt ingezet. HPHC vindt dit de wereld op zijn kop en adviseert op safe te spelen door met gecertificeerde professionals te werken. Net als HPHC zelf.

Controle

Wilt u weten of uw bedrijfsarts wel een bedrijfsarts is? Bezoek het BIG-register. Hier wordt bijgehouden wie er geregistreerd is als bedrijfsarts en wie deze titel dus met recht mag gebruiken. Het oneigenlijk gebruiken van de titel is strafbaar. Het gebruik van de titel ´arbo-arts´ is op zijn minst misleidend.

HPHC is een maatwerk Arbodienst en werkt alleen met gecertificeerde en geregistreerde bedrijfsartsenarbeidsdeskundigen en andere kerndeskundigen. Wel zo’n prettig idee.