Cookie- en Privacyverklaring voor de website van HPHC

 Dit is de Cookie- en Privacyverklaring van HPHC BV (hierna aan te duiden als: HPHC of wij) voor het gebruik van de website www.hphc.nl. In deze verklaring beschrijven wij hoe HPHC omgaat met het gebruik van cookies en de privacy van uw gegevens als bezoeker van onze website.

Deze Cookie- en Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website. Wij adviseren u dan ook om onze Cookie- en Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De insteek van HPHC is de website zodanig in te richten dat er door middel van cookies zo min mogelijk gegevens van u als bezoeker verzameld zullen worden.

HPHC gebruikt cookies met een puur analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te kunnen laten werken en deze te optimaliseren op basis van het bezoekersgedrag. We gebruiken daarvoor Google Analytics.

Wat wij verzamelen:
Wij verzamelen uitsluitend analytische gegevens. Gegevens zoals aantallen bezoekers, welke dag, welk moment van de dag en welke pagina’s. Maar ook gegevens over hoe vaak onze website met een mobiele telefoon bezocht wordt of met een computer en om welke pagina’s op de site dat dan gaat. Deze gegevens worden in grafieken getoond waarbij dit voor ons niet te herleiden is tot een bepaald IP-adres of tot u als individueel persoon.

Hoe wij Google Analytics hebben ingesteld:
Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.

Dat betekent dat wij het volgende hebben gedaan:

  • Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google
  • Wij geven Google geen toegang tot uw volledige IP-adres
  • Wij delen geen gegevens met Google
  • Wij hebben ‘gegevensverzameling voor advertenties’ uitgeschakeld
  • Wij hebben ‘User ID’ uitgeschakeld

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy
Op onze website treft u formulieren aan waarin wij vragen om gegevens van u en/of uw organisatie op het moment dat u met ons in contact wenst te treden of dienstverlening wenst af te nemen van HPHC. Doel van het vragen van deze informatie is uitsluitend om met u in contact te treden naar aanleiding van uw verzoek dan wel de dienstverlening te kunnen verrichten op uw verzoek.

Wij zullen deze gegevens niet verkopen of anderszins delen met derden buiten HPHC, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter tot bekendmaking daarvan verplicht.

Formulieren voor contact of een offerte
Als u met ons in contact wenst te treden om dienstverlening van HPHC af te nemen dan verzoeken wij om uw contactgegevens. Deze contactgegevens omvatten:
‘Naam organisatie’
‘Contactpersoon’
‘Aanhef’
‘Telefoonnummer’
‘E-mailadres’

Deze gegevens zijn ten minste noodzakelijk voor HPHC om op een zorgvuldige wijze met u in contact te treden. Deze contactgegevens zijn dan ook verplichte velden in combinatie met de aanleiding van uw verzoek tot contact.

Planning afspraak (rijbewijs)keuring
Als u met ons in contact wenst te treden voor het plannen van een rijbewijskeuring verzoeken wij om uw contactgegevens.  Deze contactgegevens omvatten:
‘Naam’
‘Telefoonnummer’
‘E-mailadres’
‘Adresgegevens’

Deze gegevens zijn ten minste noodzakelijk voor HPHC om de afspraak te kunnen bevestigen en u een herinnering te kunnen sturen van de geplande afspraak. Indien de keuring onverhoopt niet door kan gaan dan kunnen wij u tevens (telefonisch) bereiken om u daarvan tijdig op de hoogte te brengen. Uw adresgegevens vragen wij voor de facturatie.

Uw rechten en het Privacyreglement
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HPHC.

Een uitgebreide uitleg over onder andere uw rechten, bewaartermijnen van gegevens en wat wij doen om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan, vindt u in ons privacyreglement.