Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier invullen met vragen over uw gezondheid. Zo bepaalt het CBR of u rijgeschikt bent. Misschien moet u een aanvullende medische keuring ondergaan. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer. Wanneer […]

Wanneer moet ik een rijbewijskeuring doen?

Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier invullen met vragen over uw gezondheid. Zo bepaalt het CBR of u rijgeschikt bent. Misschien moet u een aanvullende medische keuring ondergaan. U blijft altijd zelf...

Corona-protocol rijbewijskeuring

Om een rijbewijskeuring veilig uit te kunnen voeren zijn de volgende maatregelen van toepassing: Wat doen wij? De deurknoppen zijn schoon gemaakt . Het tafelblad en het onderzoeksmateriaal is schoon gemaakt. Wij plannen de keuringen met meer tijd ertussen zodat de...