Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier invullen met vragen over uw gezondheid. Zo bepaalt het CBR of u rijgeschikt bent. Misschien moet u een aanvullende medische keuring ondergaan. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer.

Wanneer beoordeling middels een rijbewijskeuring?

• Zelf aanvragen
Twijfelt u over uw rijgeschiktheid? Vraag HPHC om een beoordeling. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kunt of dat u een rijbewijskeuring moet ondergaan.
• Rij-examen doen
Doet u rij-examen? Dan moet u eerst een eigen verklaring invullen. Als u één of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan kan uw rijgeschiktheid onderzocht worden middels een rijbewijskeuring bij HPHC.
• Vanaf 75 jaar
Bent u 70 jaar of ouder? En verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om uw rijbewijs te verlengen, moet u een arts laten beoordelen of u gezond genoeg bent om auto te rijden. Op hogere leeftijd is de kans op lichamelijke problemen groter. En die problemen kunnen invloed hebben op het rijden. De keuring zal uitsluitsel geven over uw situatie.
• Rijbewijs C en D (groot rijbewijs)
Bestuurt u een vrachtauto (rijbewijs C) of bus (rijbewijs D)? Dan is de kans groot dat u veel uren onderweg bent. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Er is daarom een groter risico voor de verkeersveiligheid. Daarom wordt u gekeurd als u uw rijbewijs verlengt. Ook nieuwe bestuurders worden bij de eerste aanvraag gekeurd.

Zorg dat u gezond deelneemt aan het verkeer

Als u deelneemt aan het verkeer, moet u blijven voldoen aan de eisen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Heeft u een rijbewijs, maar uw gezondheid veranderd door een veranderde leefstijl of patroon? Slikt u bijvoorbeeld medicijnen of heeft u fysieke problemen gekregen? Dan kan dat uw rijvaardigheid beïnvloeden. Om er dan zeker van te zijn dat u veilig de weg op kunt, kunt u bij HPHC een rijbewijskeuring laten doen.