Alles over gezond en veilig werken.

Een bedrijf laat zich ondersteunen door een arbodeskundige voor een goede invulling van de zorgplicht als het gaat om veilig, gezond en goed werk. De basis van deze zorgplicht komt voort uit de Arbowet. In de Arbowet worden vier arbodeskundigen genoemd die alles weten over gezond en veilig werken, de zogenoemde Kerndeskundigen. Dat zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige. De bedrijfsarts adviseert de werkgever over een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers. De andere deskundigen geven advies over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Het samenwerken met een bedrijfsarts of een arbodienst is verplicht gesteld in de Arbowet. Deze overeenkomst moet worden vastgelegd in het zogenaamde basiscontract. De bedrijfsarts werkt samen met de andere arbodeskundigen, waaronder de arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Door samen te werken kunnen deze kerndeskundigen werkgevers en werknemers adviseren over een gezonde en veilige werkplek.

Taken van de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige

Deze zijn op hoofdlijnen als volgt verdeeld:

  • Ziekteverzuim: dit kan door alle genoemde arbodeskundigen begeleid worden, alleen moet een deskundige wel een gedelegeerde verantwoordelijkheid hebben gekregen van een BIG-geregistreerde bedrijfsarts.
  • Verbeteren van de arbeidsomstandigheden: dit is een taak van alle arbodeskundigen. · Toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E): dit kan door alle arbodeskundigen gedaan worden.
  • Functiegerichte aanstellingskeuringen worden gedaan door de bedrijfsarts.
  • Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO) kan alleen door de bedrijfsarts uitgevoerd worden.
  • Een arbeidshygiënist adviseert de werkgever hoe hij kan voorkomen dat de werkomgeving schadelijk is voor de gezondheid, denk aan gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid of binnenklimaat.
  • Een veiligheidskundige adviseert over veiligheid op het werk om ongevallen te voorkomen.
  • Een arbeids- en organisatiedeskundige kan adviseren over uiteenlopende onderwerpen, denk aan werkstress, of meer algemeen: psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De bedrijfsarts moet in het BIG-register staan. De overige deskundigen (arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige) moeten gecertificeerd zijn.

Meer weten? · Bekijk de animatie om te zien hoe het inschakelen van de juiste combinatie arbodeskundigen kan bijdragen aan een gezonde én veilige werkomgeving. Of neem contact met ons op.