Waarom u kiest voor een rijbewijskeuring CDE van Onze Arbodienst HPHC

Het uitvoeren van een keuring voor het groot rijbewijs nemen wij heel serieus. Het gaat immers om de verkeersveiligheid. Voor u, als degene die gekeurd wordt, is het fijn om te weten dat de keuring met aandacht en professioneel is uitgevoerd.

Wij nemen de tijd

Voor iedere keuring nemen we de tijd. Als er iets onduidelijk is dan leggen we dat uit, u kunt meekijken op ons presentatiescherm en we leggen uit wat we terugkoppelen aan het CBR. Dat betekent dat we een beperkt aantal keuringen per dag kunnen doen, maar we zijn hierdoor niet duurder dan onze collegae.

Wij zijn professionele keuringsinstantie

Volgens de richtlijnen moet de keuring verricht worden door een geregistreerd bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst. Gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat de keuring opnieuw gedaan moet worden door de juiste professional.

Wij werken zorgvuldig

Onze rijbewijskeuringen vinden plaats in een medische onderzoeksruimte die voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Onze medische onderzoeksapparatuur wordt jaarlijks onderhouden en gekalibreerd zodat de waarden die wij meten ook echt kloppen.

Als arbodienst moeten wij tevens voldoen aan strikte privacyregels, hebben wij een privacyreglement en een klachtenregeling.

Daarnaast werken wij volgens een vast protocol van hygiëne maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

 

CBR: “In het geval van een Gezondheidsverklaring CDE vult een bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst het Keuringsverslag in”

 

Geregistreerd bedrijfsarts

De keuringsarts van Onze Arbodienst HPHC een geregistreerd bedrijfsarts. Dit is de link naar het BIG register van onze bedrijfsarts: https://zoeken.bigregister.nl/zorgverlener/dee37c26-85b8-47d5-b460-adc7780cba54

Rijbewijskeuringen buiten HPHC om

Wij maken het in de praktijk helaas met enige regelmaat mee dat wij een rijbewijskeuring CDE opnieuw moeten doen omdat iemand bij een onbevoegde instelling of arts een de keuring heeft laten verrichten.

Als u elders een keuring laat verrichten let dan ten minste op het volgende:

  • Als u een rijbewijskeuring CDE laat verrichten bij een basis ‘arts’, weet dan vooraf zeker dat u dat laat doen bij een gecertificeerde arbodienst (de lijst vindt u hier….. https://sbca.nl/gecertificeerde-arbodiensten/) Toets uw postcode in en u vindt in de buurt een gecertificeerde instelling.
  • Als u niet bij een gecertificeerde arbodienst uw keuring laat verrichten wees er dan vooraf zeker van dat de arts die u keurt en het verslag invult een geregistreerde bedrijfsarts is. U kunt dat via het BIG register controleren. Alleen ‘arts’ is dan onvoldoende, de keurend arts moet gespecialiseerd zijn in ‘arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’. https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken

Let op: de strenge richtlijnen voor een CDE keuring gelden niet voor een B rijbewijskeuring of een zogenaamde 75+ keuring. U kunt hiervoor prima terecht bij een niet-gecertificeerde arbodienst of basis ‘arts’. U kunt de richtlijnen hiervoor vinden op de website van het CBR.

Bron1 : https://www.cbr.nl/nl/voor-artsen/nl/keuren-voor-het-cbr/keurend-arts/wat-vragen-we-van-u-als-keurend-arts.htm
Bron 2: https://www.cbr.nl/nl/veelgestelde-vragen/waar-vind-ik-adressen-van-geregistreerde-bedrijfsartsenarbodiensten-1.htm#:~:text=Waar%20vind%20ik%20adressen%20van%20geregistreerde%20bedrijfsartsen%2Farbodiensten%3F,-Bedrijfsartsen&text=U%20vindt%20bedrijfsartsen%20op%20de%20vereniging%20van%20ZFB.&text=U%20vindt%20op%20de%20website,overzicht%20van%20gecertificeerde%20ARBO%2Ddiensten.