Rijbewijskeuring CDE plannen

Laden...

Rijbewijskeuring groot rijbewijs CDE

Sinds 2005 is een medische keuring verplicht bij het verlengen of aanvragen van een rijbewijs in categorie 2 (groot rijbewijs CDE). Elke vijf jaar moet u kunnen aantonen dat u gezond genoeg bent om te rijden. De rijbewijskeuring groot rijbewijs wordt uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst. Vervolgens beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid. 

Eigen verklaring wordt gezondheidsverklaring met keuringsverslag

Sinds november 2017 is de naam van de ‘eigen verklaring’ vervangen door ‘gezondheidsverklaring’ met een bijbehorend ‘keuringsverslag’. U krijgt dit verslag als u met uw DigID een rijbewijs verlengt of aanvraagt bij het CBR. Tijdens de keuring vult de bedrijfsarts het keuringsverslag digitaal in. Neem wel een papieren versie van het bestand mee: mocht er een storing zijn bij ZorgDomein dan vult de bedrijfsarts de papieren versie in.

Wat gebeurt er tijdens de rijbewijskeuring groot rijbewijs?

Wij doen alleen keuringen voor CDE (geen 75+ keuringen).

De keuring duurt ongeveer twintig minuten. De volgende zaken komen aan de orde:

  • Gesprek met de bedrijfsarts over uw medische voorgeschiedenis en huidige functioneren
  • Algemeen lichamelijk onderzoek
  • Onderzoek gezichtsscherpte
  • Onderzoek bloeddruk
  • Urineonderzoek

Wat gebeurt er na deze rijbewijskeuring?

Samen met de bedrijfsarts neemt u na afloop van de keuring de resultaten door. De bedrijfsarts kan geen uitspraken doen of u geschikt bent bevonden. U verstuurt de ingevulde gezondheidsverklaring aan het CBR.

HPHC kan uw keuringsverslag direct digitaal aanleveren bij het CBR via ZorgDomein. Neem hiervoor de ZD-code mee. Die heeft u ontvangen in de begeleidende brief van het CBR bij de verwijzing voor de keuring.

Als uw rijgeschiktheid bekend is brengt de medisch adviseur van het CBR u op de hoogte. In sommige gevallen verwijst het CBR door naar een specialist voor nader onderzoek.

Chauffeurspas autobus

U kunt bij HPHC ook een keuring voor de chauffeurspas personenvervoer (zoals bedoeld in artikel 74 van het Besluit personenvervoer 2000) laten verrichten. Dit kunt u eventueel ook in combinatie met een rijbewijskeuring CDE laten verrichten. HPHC verricht geen ‘Taxipas’ keuringen.